Svazek obcí Jestřebí hory

Informace SOJH Informační centrum Fotogalerie Kontakt

Pronájem obecní restaurace

Pronájem obecní restaurace

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Publikováno: St 27.05.2020

Region: Suchovršice

Hospůdka v Suchovršicích s bytem, velkým sálem a penzionem hledá nového nájemníka!

Obec Suchovršice

IČO: 00580775, Suchovršice 122, 542 32 Úpice, tel.499 781 569, e-mail: obec@suchovrsice.cz


dle § 39 zákona o obcích zveřejňuje

Z Á M Ě R

 pronájmu

Obecní restaurace a penzionu v budově čp. 124:

Restaurace:

přízemí celého objektu včetně kulturního sálu pro zhruba 100 osob a místnosti bývalého obchodu + garáže pro 1 osobní auto

(Do konce května 2021 je využívání místnosti po bývalém obchodu a garáže zatížena dohodou o pronájmu současnému nájemci bytu 3+1 v prvním patře téhož objektu, kdy nájemce bytu platí pronajímateli přízemí objektu za užívání výše popsaných prostor: 1000,- Kč měsíčně.)

Penzion:

Určeno pouze ke krátkodobému pronájmu pokojů!!!

Kapacita penzionu je v současnosti 12 lůžek v prvním patře multifunkčním objektu č.p. 124 v Suchovršicích. Lůžka jsou umístěna celkem v pěti pokojích, kdy 2 pokoje o kapacitě 5 lůžek mají k dispozici jedno sociální zařízení, zbývající pokoje mají samostatná sociální zařízení. Na společné chodbě je možnost využít kuchyňku s lednicí a pračkou.

Nabídnutá cena pronájmu: nájemné na 1 měsíc

(Předpokládaná minimální nabídka za přízemí jako celek je 4.500,- Kč/ měsíc,

předpokládaná minimální nabídka za celý penzion je ve výši běžného nájemného za byt v dané lokalitě).

(ceny energií, topení, spotřeby vody a služeb spojených s provozem penzionu budou nájemníkem hrazeny měsíčně společně s nájemným dle skutečných nákladů)

TERMÍN: co nejdříve

Možnost prohlídky objektu po telefonické dohodě.

V nabídce sdělte i předpokládaný termín otevření restaurace a rozsah nabídky služeb.

Je možné akceptovat nabídku na pronájem pouze restaurace.

Nebude akceptována nabídka na pronájem pouze penzionu.

Přednost pro uzavření nájemného vztahu má

nabídka nejvyššího nájemného
včasný termín otevření restaurace – rozsah nabídky služeb
3. bezúhonný občan bez exekucí a dluhů

4. nájemník se zájmem o oba nabízené celky v č. p. 124

5. občan s trvalým pobytem v obci Suchovršice

 

 

Termín pro podávání nabídek: 10. 6. 2020

Lenka Hozová

starostka obce

Vypsání záměru na základě žádosti současného pronajímatele restaurace o ukončení nájemného vztahu dohodou.

Zastupitelstvo projedná případné nabídky na pronájem na veřejném zasedání dne 17. 6. 2020, vymezuje si však právo nevybrat žádnou z nabídek.

Zveřejněno vyvěšením dne 20. 05. 2020         Sejmuto:

 

Rozhodnutí o prodeji, směně nebo darování nemovitého majetku náleží podle § 85 písm. a) zákona o obcích do vyhrazené působnosti zastupitelstva obce. Přijetí záměru neznamená povinnost obce uzavřít smlouvu; orgán, který rozhoduje o příslušném majetkoprávním úkonu, je ve své vůli tento úkon schválit či nikoli zcela autonomní.

Přílohy / dokumenty:

ico-jpg foto_1.jpg [JPG, 204 kB]
ico-jpg foto_2.jpg [JPG, 97 kB]
ico-jpg foto_3.jpg [JPG, 110 kB]
ico-jpg foto_4.jpg [JPG, 105 kB]

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás