Svazek obcí Jestřebí hory

Informace SOJH Informační centrum Fotogalerie Kontakt

Zpráva MAS KJH, o.p.s.

Publikováno: Po 11.05.2020

Region: Jestřebí hory

Novinky ve výzvách, harmonogramu prací a součinnosti partnerů MAS KJH, o.p.s.

Vážení partneři,

 

oznamujeme, že zahajujeme přípravu na programové období 2021–2027.

S Místními akčními skupinami se počítá i do budoucna. V roce 2020 musíme splnit podmínky, které od nás MMR ČR požaduje.

Prvním krokem je získání certifikátu, který garantuje splnění standardů pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoj (SCLLD).

Výzva pro podání žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS byla vyhlášena 30. 4. 2020 a bude ukončena 30. 9. 2020.

Kancelář MAS si dnes rámcově nachystala harmonogram prací a rozdělila si úkoly a kompetence.

 

Je možné, že budete požádáni o součinnost.

Především se jedná o starosty, kteří budou, společně se zastupiteli, speciálně osloveni kvůli schválení územní působnosti MAS.

Je více než pravděpodobné, že koncem června bychom svolali sněm MAS. Průběžně Vás budeme informovat o dalším postupu.

 

Děkujeme všem za součinnost a spolupráci.

 

S pozdravem a přáním hodně zdraví

 

Jéňa Balcar

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás