Svazek obcí Jestřebí hory

Informace SOJH Informační centrum Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Kladské pomezí pracuje na nové marketingové strategii

Kladské pomezí pracuje na nové marketingové strategii

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Publikováno: St 10.02.2021

Region: Kladské pomezí

Jedním z důležitých momentů loňského roku bylo zahájení přípravy nové marketingové strategie pro destinaci Kladské pomezí na období 2021-2025. Jejím hlavním cílem je dosažení společné, jasně čitelné marketingové komunikace regionu. Zpracovatelkou je paní Nora Dolanská, zkušená manažerka, která má bohatou praxi napříč službami cestovního ruchu u nás i v zahraničí.

Kladské pomezí, o.p.s. je neziskovou organizací, která již více než 20 let zajišťuje aktivity destinačního managementu a podporuje trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v našem regionu. V posledních deseti letech bylo prostřednictvím jednotné marketingové komunikace společnosti investováno do rozvoje regionu více než 23 milionů korun, což se projevilo v navýšení počtu přenocování, který se od roku 2013 více než zdvojnásobil.

Na podzim loňského roku byla během on-line setkání s více než dvěma desítkami regionálních aktérů cestovního ruchu poprvé projednána analytická část připravované strategie na nacházející pětileté období. Mezi její hlavní myšlenky patří propojení značky s výrazným krajinným prvkem, intenzivnější spolupráce s Polskem či přesah do sousedních regionů. Díky tomu bude zajištěn progresivnější marketing, který by měl turistickou oblast Kladské pomezí dostat do širšího povědomí v celé republice a oslovit mladší generaci.

Dokument byl diskutován také v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců samospráv, podnikatelů a neziskového sektoru. Na základě dotazníkového šetření, provedeného mezi několika desítkami poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, byly do analytické části doplněny údaje za rok 2020. To umožní reflektovat aktuální změny způsobené koronavirovou krizí.

Konečné projednání strategie proběhlo v průběhu února a do konce prvního pololetí letošního roku dojde k jejímu schválení.

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás