Svazek obcí Jestřebí hory

Informace SOJH Informační centrum Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Jít zpět

Jít zpět

Zvonice

Zvonice

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Publikováno: St 10.06.2020

Region: Rtyně v Podkrkonoší

_

Zvonice ve Rtyni v Podkrkonoší je nazývána zvonicí rtyňského typu, neboť žádná s podobným tvarem či konstrukcí nebyla v celé České republice ani v Evropě dosud nalezena. Byla postavena v roce 1592, což prokázaly dendrochronologické testy. Skládá se ze tří částí.

První část je nosná konstrukce. Hlavním konstrukčním prvkem je štenýřový hranol (sestava čtyř nejvyšších, nejsilnějších trámů), na hranol navazují okolní trámy, které tvoří osmiúhelník, plášť je dvanáctiboký, pokryt šindelem. Všechny trámy jsou původní ze smrkového dřeva, jsou spojené dřevěnými hřeby, není zde žádný kovový spoj. Stabilitu zachovává, tzv. plovoucí čep, který umožňuje, aby se zvonice mohla za nepříznivého počasí zvolna pohybovat.

Další částí je čtvercové zvonové patro. Zde se nalézá zvonová stolice, která nese tři zvony. První zvon byl zavěšen hned po zbudování zvonice, je nazýván „Poledník“ neboť se s ním zvonilo v poledne. Druhý zvon je nejmladší, nejzdobenější a největší, pro Rtyni v Podkrkonoší je památný, neboť jsou na něm vyryta jména rodů, jejichž potomci ve Rtyni v Podkrkonoší žijí dodnes. Hlas tohoto zvonu můžeme slyšet pouze pro významných příležitostech, proto se mu také říká „Slavnostní“. Třetí zvon byl zavěšen jako poslední, je to zvon Jiříka z Poděbrad, je malý, ze rtyňských zvonů nejstarší a nejpamátnější. Dostal jméno „Mračník“, neboť se s ním rozháněly mraky. Dříve byl ve zvonovém patře umístěn Čtvrtý zvon zvaný „Umíráček“. Sloužil ke zvonění za zemřelé. V roce 1916 byl zabrán a do zvonice se již nevrátil.

Poslední část zvonice je krov. Je jehlanovitého tvaru, střecha je pokryta šindelem. Na střechu navazuje železná tyč, která slouží jako hromosvod, na tyči je makovice, do které se při rekonstrukcích a opravách vkládají různé dokumenty a mince jako poselství příštím generacím, na makovici navazuje otáčivý kohout.

Tato unikátní stavba je vzácnou upomínkou na důkladné stavitelství. Zvonice je symbolem naší obce. Od roku 1996 je součástí městského znaku.

Jít zpět

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás