Svazek obcí Jestřebí hory

Informace SOJH Informační centrum Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Krok za krokem k NZÚ Light

Krok za krokem k NZÚ Light

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Publikováno: Ne 02.04.2023

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Od založení Identity občana, přes vystavení Odborného posudku, až po podání žádosti. Po schválení dotace ministrem pomůžeme s ukončením administrace žádosti. K dnešnímu dni máme v evidenci 100 podaných žádostí, z toho 7 už má dokonce ukončenou administraci

Ještě stále můžete žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light.

Pokud jste už o příspěvek v programu zažádali nebo ho získali, věnujte pozornost následujícím řádkům.

První kroky po podání žádosti

 • poptat možné dodavatele – nechte si od firem vypracovt několik cenových nabídek, porovnejte ceny a podmínky
  pozor na splnění podmínek dotace
 • pro zjednodušení výběru vhodného izolačního materiálu je možné použít tuto kalkulačku
 •  po posouzení vaší projektové žádosti, dostanete od projektového manažera SFŽP emailem informaci 
 • poskytovatel dotace vaši žádost posoudí do několika měsíců, stav svého projektu si můžete kontrolovat skrze váš účet na AIS SFŽP
 • po schválení žádosti, kladném Rozhodnutí ministra, obdržíte peníze na účet jako zálohu
 • od vydání kladného Rozhodnutí ministra máte rok na realizaci projektu

Po realizaci projektu doložíte

 • fotodokumentaci po provedení úprav
 • Závěrečnou zprávu o provedených opatřeních, kterou vám vypracuje opět naše MAS KJH, o.p.s. (k tomu je nutné doložit faktury od dodavatele, prokázat, že provedená opatření splňují podmínky dotace – např. doložit technickou specifikaci použitých izolantů, apod.)

Co dalšího je dobré vědět?

 • Žadatel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty, jakkoliv související s projektem, po celou dobu administrace a po celou dobu udržitelnosti projektu (faktury, dodací listy, technickou specifikaci použitých materiálů a výrobků aj.).
 • Doba udržitelnosti, po kterou je žadatel povinen zachovat účel užívání předmětu podpory, řádně jej užívat a dodržovat podmínky programu, je 5 let ode dne doložení dokončení realizace projektu.
 • Po tuto dobu je žadatel povinen oznamovat skrze AIS SFŽP poskytovateli dotace každou změnu projektu, a to pokud možno před jejím uskutečněním, případně ihned po jejím zjištění.
  Dokumenty zveřejněny ZDE.

Příručky opatření v příloze.

Přílohy / dokumenty:

ico-pdf Karta_Obvodové stěny.pdf [PDF, 955 kB]
ico-pdf Karta_Okna a dveře.pdf [PDF, 1.04 MB]
ico-pdf Karta_Plochá střecha.pdf [PDF, 1.9 MB]
ico-pdf Karta_Strop k půdě.pdf [PDF, 1.62 MB]
ico-pdf Karta_Strop nad suterénem.pdf [PDF, 1.13 MB]
ico-pdf Karta_Šikmé střechy.pdf [PDF, 1.27 MB]
ico-pdf Karta_Základní přehled.pdf [PDF, 81 kB]

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás